Tim za prodaju putničkih vozila

Aleksandar Preradović

Aleksandar Preradović

Rukovodilac prodaje novih putničkih vozila

aleksandar.preradovic@emilfrey.rs
Tel.: 011 3019 240

Kristina Malešević

Kristina Malešević

Prodavac putničkih vozila

kristina.malesevic@emilfrey.rs
Tel.: 011 3019 247

Milos Pantić

Milos Pantić

Prodavac putničkih vozila

milos.pantic@emilfrey.rs
Tel.: 011 3019 248

Srđan Jevtić

Srđan Jevtić

Prodavac putničkih vozila
Flotna prodaja
Diplomatska prodaja

srdjan.jevtic@emilfrey.rs
Tel.: 011 3019 241

Uroš Davidović

Uroš Davidović

Prodavac putničkih vozila

uros.davidovic@emilfrey.rs
Tel.: 011 3019 242

Uroš Davidović

Goran Stevanović

Prodavac putničkih vozila

goran.stevanovic@emilfrey.rs
Tel.: 011 3019 244